Iegādes un piegādes noteikumi

• Visas Produktu cenas ir norādītas bez PVN
• Visi produkti, kas pieejami noliktavā, būs gatavi nosūtīšanai 3 darba dienu laikā
• Visi produkti ar pielāgotu izmēru būs gatavi nosūtīšanai 10 darba dienu laikā.
• Visi produkti tiks piegādāti tūlīt pēc maksājuma veikšanas.

Tā kā www.stensan.com nodrošina pārdošanai paredzētas preces, ievietojot piedāvājumu internetā, saskaņā ar Latvijas Republikas Klientu tiesību aizsardzības likuma (CRPL) 10. pantu, veicot pasūtījumu, starp Pircēju tiek noslēgts Distances līgums. un Pārdevējs.
1. Veicot pasūtījumu vietnē www.stensan.com, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem. Pēc pasūtījuma veikšanas jūs esat noslēdzis distances līgumu, saskaņā ar kuru abām pusēm ir pienākumi un pienākumi.
2. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir piekritis noslēgt Distances līgumu un ir noslēdzis to saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu noteikumiem, apņēmies izpildīt Distances līguma saistības un norāda, ka Pircējs ir spējīga fiziska persona vai pilnvarota juridiska persona, kas apzinās, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai samaksātu par pasūtīto preci.
3. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un samaksājis par Preci saskaņā ar šiem Noteikumiem.
4. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, viņš vai viņa apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo aizbildni, kurš devis piekrišanu šī Distances līguma noslēgšanai, un, ja nepieciešams, likumīgais aizbildnis uzņemas noslēgto saistības Distances līgums.
5. Pircējam nav tiesību pasūtīt Preci, ja viņš nav iepazinies ar Līguma noteikumiem un nepiekrīt tiem.
6. Distances līgums ir spēkā visu distances līguma saistību izpildes laiku.
7. Pircēja sniegtos personas datus Pārdevējs un viņu sadarbības partneri var izmantot tikai attiecībā uz vietnes administrēšanu, Preču piegādi un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma izpildi. Pārdevējs apstiprina, ka neizpauž Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos.
8. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona atrastos adresē, kas norādīta, veicot pasūtījumu, un uzrādītu kurjerim personu apliecinošu dokumentu.
9. Ja pircējs nav nodrošinājis 8. panta ieviešanu, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam.
10. Produktu cenas ir norādītas bez PVN
11. Pirms sākat lietot Produktu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukcijas un lietojiet produktu tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši produkta īpašībām un paredzētajam mērķim.
12. Pircējs ir tiesīgs atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Preci Pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā samaksātais maksājums tiek atmaksāts Pircējam pilnā apmērā, ja Prece tiek atgriezta pilnībā un oriģinālā kvalitātē, neatvērtā, nebojātā un neizmantotā veidā, kā to ir piegādājis Pārdevējs.
13. Atteikuma tiesības beigsies pēc 14 dienām no Produkta saņemšanas dienas.
14. Atgriešanas izdevumus, izņemot gadījumus, kad tiek atdoti Līguma noteikumiem neatbilstoši Produkti, sedz Pircējs.
15. Jebkuras pretenzijas par Preces kvalitāti tiek izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (CRPL) noteikumiem un Ministru kabineta noteikumu Nr.631 normatīvajiem noteikumiem. Patērētāju pretenzijas par preču vai pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem ”(CR Nr. 631)
16. SIA PakMarkas patur tiesības atteikties pieņemt Produktu, kas ir bojāts, nav pilns komplekts vai ir citādi zaudējis sākotnējo izskatu. Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@stensan.com, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
17. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem SIA PakMarkas atmaksā par preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas. Piegādes izmaksas netiek atmaksātas, izņemot gadījumus, kad prece neatbilst Līguma noteikumiem.
Vispārīgus noteikumus par patērētāju tiesībām un pienākumiem var atrast šeit:
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309
18. Veicot pirkumu vietnē www.stensan.com, jūs automātiski piesakāties e-pasta un SMS biļetenam.
19. Ja vēlaties atteikties no biļetena abonēšanas, nosūtiet mums ziņu uz: info@stensan.com
Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet mums: info@stensan.com