Ostu- ja tarnetingimused

• Kõik Toodete hinnad on näidatud ilma käibemaksuta
• Kõik laost saadaval olevad tooted on saatmiseks valmis 3 tööpäeva jooksul
• Kõik kohandatud suurusega tooted on saatmiseks valmis 10 tööpäeva jooksul.
• Kõik tooted tarnitakse kohe pärast makse sooritamist.

Kuna www.stensan.com pakub tooteid müügiks Interneti kaudu pakkumise tegemisega, sõlmitakse vastavalt Läti Vabariigi kliendiõiguste kaitse seaduse (CRPL) paragrahvile 10 tellimuse vormistamisega Ostja vahel kaugleping. ja Müüja.
1. Tellimuse esitamisel saidilt www.stensan.com kinnitate, et olete tingimustega tuttav. Pärast tellimuse esitamist olete sõlminud kauglepingu, mille alusel on mõlemal poolel kohustused ja kohustused.
2. Ostja kinnitab tellimuse kinnitamisega selgesõnaliselt, et on nõustunud sõlmima ja sõlminud kauglepingu vastavalt Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse õigusaktide sätetele ning võtnud endale kohustuse täita kauglepingust tulenevaid kohustusi ja näitab, et Ostja on võimekas füüsiline isik või volitatud juriidiline isik, kes on teadlik, et tal on rahalised vahendid, mida on vaja tellitud toote eest tasumiseks.
3. Leping loetakse sõlmituks hetkel, kui ostja on esitanud tellimuse ja tasunud toote eest vastavalt käesolevatele tingimustele.
4. Kui Ostja on alla 18 -aastane, kinnitab ta, et on sellest teavitanud oma seaduslikku eestkostjat, kes on andnud nõusoleku käesoleva Kauglepingu sõlmimiseks, ning vajadusel võtab seaduslik eestkostja endale võetud kohustused. Kaugleping.
5. Ostjal ei ole õigust Toodet tellida, kui ta ei ole kursis Lepingutingimustega või ei nõustu nendega.
6. Kaugleping on kehtiv kogu kauglepingust tulenevate kohustuste täitmise ajaks.
7. Ostja esitatud isikuandmeid saavad kasutada ainult Müüja ja nende koostööpartnerid veebisaidi haldamise, Toote kohaletoimetamise ja muude Ostja tellimuse täitmisega seotud teenuste osas. Müüja kinnitab, et nad ei avalda Ostja isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud Läti Vabariigi seadustes.
8. Ostja on kohustatud tagama, et tellimuses märgitud isik asuks tellimuse vormistamisel märgitud aadressil ja esitaks kullerile isikut tõendava dokumendi.
9. Kui ostja ei ole taganud artikli 8 rakendamist, ei vastuta Müüja Ostjale tekitatud kahjude eest.
10. Toodete hinnad on näidatud ilma käibemaksuta
11. Enne toote kasutamist lugege palun hoolikalt juhiseid ja kasutage toodet ainult vastavalt tootja juhistele, vastavalt toote omadustele ja sihtotstarbele.
12. Ostjal on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ja Toode Müüjale tagastada. Toote tagastamise korral tagastatakse tasutud summa ostjale täies ulatuses, kui Toode tagastatakse täielikult ja originaalkvaliteedis, avamata, kahjustamata ja kasutamata, nagu Müüja on kohale toimetanud.
13. Taganemisõigus lõpeb 14 päeva möödumisel toote kättesaamisest.
14. Tagastamiskulud, välja arvatud juhul, kui tagastatakse Lepingutingimustele mittevastavad Tooted, katab Ostja.
15. Kõiki pretensioone Toote kvaliteedi kohta käsitletakse vastavalt Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse (CRPL) sätetele ja kabineti eeskirjade nr 631 normatiivsetele sätetele. Tarbijate nõuded seoses kaupade või teenuste lepingutingimustele mittevastavusega ”(CR nr 631)
16. SIA PakMarkas jätab endale õiguse keelduda kahjustatud toote, mitte täieliku komplekti või muul viisil oma esialgse välimuse kaotanud toote vastuvõtmisest. Toote tagastamise kokkuleppimiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: info@stensan.com, märkides tellimuse numbri ja kuupäeva.
17. Läti Vabariigi seaduste ja eeskirjade kohaselt tagastab SIA PakMarkas toote eest makstud raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast kirjaliku pretensiooni saamist. Saatmiskulusid ei tagastata, välja arvatud juhul, kui kaup ei vasta Lepingu sätetele.
Tarbijate õiguste ja kohustuste üldsätted leiate siit:
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309
18. Ostes saidilt www.stensan.com taotlete automaatselt e-posti ja SMS-i uudiskirja.
19. Kui soovite uudiskirjast loobuda, saatke meile sõnum: info@stensan.com
Küsimuste korral kirjutage meile aadressil info@stensan.com