Köp- och leveransvillkor

• Alla priser på produkterna anges exklusive moms
• Alla produkter som finns tillgängliga i lager är klara för leverans inom 3 arbetsdagar
• Alla produkter med anpassade storlekar är klara för leverans om 10 arbetsdagar.
• Alla produkter kommer att levereras strax efter betalning.

Eftersom www.stensan.com tillhandahåller produkter till salu genom att lägga ett erbjudande på internet, i enlighet med avsnitt 10 i Kundrättsskyddslagen (CRPL) i Republiken Lettland, genom att lägga en beställning, ingås ett distansavtal mellan köparen och säljare.
1. När du gör en beställning från www.stensan.com bekräftar du att du är bekant med villkoren. Efter att du lagt en beställning har du ingått ett distansavtal enligt vilket båda parter har skyldigheter och skyldigheter.
2. Genom att bekräfta en beställning bekräftar köparen uttryckligen att han eller hon har gått med på att ingå och har ingått ett distansavtal enligt bestämmelserna i lagstiftningen om konsumenträttsskydd i Lettland, åtagit sig att uppfylla skyldigheterna för ett distansavtal och anger att köparen är en skicklig fysisk person eller auktoriserad juridisk person som är medveten om att de har de ekonomiska medel som krävs för att betala för den beställda produkten.
3. Kontraktet anses vara slutfört i det ögonblick som köparen har lagt en beställning och betalat för produkten i enlighet med dessa villkor.
4. Om köparen är under 18 år ska han eller hon bekräfta att han eller hon har informerat sin vårdnadshavare som har gett sitt samtycke till att ingå detta distansavtal och, om det är nödvändigt, ska vårdnadshavaren åta sig de skyldigheter som Avståndskontrakt.
5. Köparen har inte rätt att beställa produkten om han eller hon inte är bekant med avtalets villkor eller inte håller med dem.
6. Distansavtalet ska gälla under fullgörandet av de skyldigheter som följer av distansavtalet.
7. De personuppgifter som tillhandahålls av köparen får endast användas av säljaren och deras samarbetspartners avseende webbplatsadministration, produktfrakt och andra tjänster relaterade till genomförandet av köparens order. Säljaren bekräftar att de inte ska avslöja köparens personuppgifter för andra tredje parter, förutom enligt lag i Republiken Lettland.
8. Köparen är skyldig att se till att den person som anges i beställningen kommer att finnas i den adress som anges vid beställningen och skulle uppvisa ett personligt ID för kuriren.
9. Om köparen inte har säkerställt genomförandet av artikel 8, är säljaren inte ansvarig för eventuella skador på köparen.
10. Priserna på produkterna anges exklusive moms
11. Innan du börjar använda produkten, vänligen, läs instruktionerna noggrant och använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner, enligt produktens egenskaper och det avsedda syftet.
12. Köparen har rätt att återkalla kontraktet inom 14 kalenderdagar och returnera produkten till säljaren. Vid retur av produkten ska betalningen returneras till köparen i sin helhet, om produkten returneras i sin helhet och i original kvalitet, oöppnad, oskadad och oanvänd, som levererad av säljaren.
13. Ångerrätten upphör att gälla efter 14 dagar från det datum då Produkten mottogs.
14. Returkostnader, utom när de produkter som inte överensstämmer med avtalsbestämmelserna returneras, ska täckas av köparen.
15. Alla påståenden om produktens kvalitet ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i Republiken Lettlands konsumenträttsliga skyddslag (CRPL) och regleringsbestämmelserna i kabinettförordningarna nr 631. Förfaranden för inlämning och granskning av Konsumentkrav beträffande avsaknad av varor eller tjänster med avtalsbestämmelser ”(CR nr 631)
16. SIA PakMarkas förbehåller sig rätten att vägra att acceptera en produkt som är skadad, inte en komplett uppsättning eller på annat sätt har tappat sitt ursprungliga utseende. För att komma överens om retur av produkten, vänligen kontakta oss via e-post: info@stensan.com med ordernummer och datum.
17. Enligt lagar och förordningar i Lettland ska SIA PakMarkas återbetala de pengar som betalats för produkten så snart som möjligt men senast inom 30 dagar efter det att ett skriftligt anspråk mottagits. Fraktkostnader återbetalas inte, förutom om varan inte uppfyller bestämmelserna i kontraktet.
Allmänna bestämmelser om konsumenters rättigheter och skyldigheter finns här:
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309
18. Genom att göra ett köp på www.stensan.com ansöker du automatiskt om ett e-post- och SMS-nyhetsbrev.
19. Om du vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, skicka ett meddelande till: info@stensan.com
Vid frågor, skriv till oss på: info@stensan.com