Användarvillkor

Portal www.stensan.com, nedan Portal, levererar service baserat på detta serviceleveransavtal, nedan avtal. Avtalet kan ändras av Portal utan föregående meddelande till personer som använder Portal, nedan användare. Alla regler och restriktioner är i kraft efter att de publicerats i Portal.

1. Dina registreringsskyldigheter

Genom att använda Portal -tjänster godkänner du att:

1.1 Ge sann, korrekt och fullständig information om dig enligt vad som krävs i tjänstregistreringsformuläret;

1.2 Behåll och ändra omedelbart registreringsdata för att innehålla sann, korrekt och fullständig information. Om du tillhandahåller information som inte är sann, korrekt eller fullständig, behåller Portal rätten att tillfälligt eller permanent stänga ditt konto och vägra eventuellt framtida samarbete. Genom att använda Portal -tjänsterna är du ansvarig för sekretessen för ditt lösenord och ditt konto, samt att du är fullt ansvarig för alla åtgärder som utförs med ditt lösenord eller användarkonto;

1.3 Meddela Portal omedelbart om obehörig användning av ditt lösenord eller andra kränkningar av säkerheten;

1.4 Se till att du loggar ut från ditt användarkonto i slutet av varje session. Portal ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader som du ådrar dig om de inte uppfyller kraven i avsnitt 6.

2. Mottagning av tjänster

2.1 För att kunna ta emot Portal -innehållstjänsten, som inkluderar visning av allt offentligt innehåll i Portal, som offentliggörs av Portal, krävs ingen registrering.

2.2 För att beställa erbjudna varor och tjänster på portalen rekommenderas det att registrera sig i portalsektionen, fylla i information som efterfrågas av portalregistreringen.

3. Processen för köp av varor och tjänster:

3.1 För att kunna köpa varor och tjänster på portalen måste portalanvändaren registrera, logga in eller fylla i den begärda informationen under köpet och betala den begärda betalningen enligt mottagen faktura.

3.2 I beställningsprocessen Användaren måste ange all efterfrågad information, nödvändig data för att skapa och ta emot en faktura, bekräfta användarvillkoren för portalen, tryck på "Beställ" -knappen samt betala enligt faktura i förväg.

3.3 Faktura kommer att skickas till användarens e -postadress och är också tillgänglig i profilavsnittet i Portal.

3.4 Om du inte betalar den mottagna fakturan levereras inga varor.

4. Godkännande av villkor

När du köper tjänsten ingår du ett distansavtal med SIA “PakMarkas”.

4.1. Portal tar inget ansvar för aktualitet, radering, felaktig leverans eller oförmåga att lagra användarkommunikation eller personliga inställningar.

4.2. Du är ansvarig för att få tillgång till tjänsten och denna åtkomst kan innebära avgifter till en tredje part (t.ex. en internetleverantör eller avgifter för överföringstid).

4.3. Portal ansvarar inte för innehållet du anger, skickar via e-post, överför eller på annat sätt levererar till Portal. Du är medveten om att genom att använda denna tjänst är du ansvarig för information du tillhandahåller när du fyller i all information i Portal. Portal ansvarar inte på något sätt för innehållet, inklusive men inte begränsat till några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller för förlust eller kostnader som uppstår vid användning av innehåll som annonseras, mejlas, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via Portal.

4.4. Du godkänner att inte använda portaltjänsten, nedan kallad tjänsten, för att:

4.4.1 Presentera, skicka och / eller överföra via e -post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som är olagligt, kränkande, hotfullt, torturöst, torturöst, ärekränkande, vulgärt, obscent, obscent, hatiskt - om det väcker påståenden om ras, etniska eller andra liknande skäl, liksom innehåll som kränker individers rätt till integritet;

4.4.2 Alla former av diskriminering, inklusive ras, färg, etniskt ursprung, minoritet etc.

4.4.3 missbruka namnet på någon fysisk eller juridisk person eller vilseleda dig om ditt förhållande till någon fysisk eller juridisk person;

4.4.4 Falsifiera eller manipulera personligt identifierbar information genom att dölja ursprunget för allt innehåll som överförs via tjänsten;

4.4.5 Ange, skicka och / eller överföra via e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som du inte har rätt att avslöja för andra enligt tillämplig lag eller vårdnad (till exempel konfidentiell information som erhållits eller avslöjats i ett anställningsförhållande). hemlighetsavtal);

4.4.6 Lägg upp på nätverket, skicka och / eller överföra via e-post, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som kränker patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt till någon part ("Rättigheter");

4.4.7 Ange, skicka och / eller överföra via e-post, överföra eller på annat sätt göra obehörig reklam, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidesystem eller annan typ av oönskat material tillgängligt;

4.4.8 Ange, överföra och / eller överföra via e-post, överföra eller på annat sätt tillhandahålla material som innehåller datavirus eller datorkoder, filer, program avsedda att inaktivera, förstöra eller inaktivera datorprogramvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning; restriktion;

4.4.9 Störa driften av Tjänsten eller påverka de servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten negativt, eller misslyckas med att följa alla krav, procedurer, policyer eller föreskrifter för de nätverk som är anslutna till Tjänsten;

4.4.10 Kränka, med eller utan avsikt, gällande lagar i Republiken Lettland eller internationell lag;

4.4.11 Någon skulle trakasseras eller på annat sätt skrämmas;

4.4.12 Samla eller lagra personuppgifter om andra användare på Portal;

4.5 Du godkänner att Portal kan blockera åtkomst till innehållet och kan också avslöja innehållet om det krävs enligt lag eller om sådan stängning eller avslöjande av innehållet anses nödvändigt för att:

4.5.1 Handla i enlighet med juridiska förfaranden;

4.5.2 Uppfyllt avtal;

4.5.3 återkallade påståenden om att någon del av innehållet kränker tredje parts rättigheter;

4.5.4 skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Portal, dess användare och allmänheten;

4.6 Du godkänner att den tekniska behandlingen och överföringen av tjänsten, inklusive din del av innehållet, kan innebära:

4.6.1 Överföring via flera nätverk;

4.6.2 Ändringar för att möta och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutna nät och utrustning.

5. Reklam

Genom att använda Portal -tjänster godkänner du att:

5.1. Informationen som du tillhandahåller och placeras på portalen kan användas för reklamändamål på sociala nätverk, tryckta och elektroniska nyhetsportaler, utomhusannonser och andra marknadsföringsaktiviteter för portaligenkänning;

6. Förfarande för granskning av ansökningar

Användaren har rätt att kontakta SIA "PakMarkas" med bidrag, förslag eller klagomål om mottagna tjänster eller deras brister. En ansökan, förslag eller klagomål kan skickas in genom att skriva ett e-postmeddelande på det sätt som anges i avsnittet Kontakter i portalen.

Ansökan, förslaget eller klagomålet kommer att behandlas inom 15 arbetsdagar från mottagningsdatumet och skicka ett svar till den angivna kontaktadressen.